SLEDI VODIJO

 

Mirjam MMS, Semolič Sore, akademska kiparka, v svojem razvojno – ustvarjalnem  procesu  razvija tematiko, ki se je tekom  daljšega časovnega obdobja izkristalizirala v naslednje cikluse:

 

» Energija «,

» Portret –  podoba «,

» Kretnja opredeljuje «,

» Prikrita figuralika – Tree-illusion «,

» Torzo «,

» Figuralika «.

 

Ustvarjena dela so materializirana v obliki:

 -  samostoječih skulptur naravne velikosti, 

 -  reliefov in 

 -  »maketne«  male plastike.  

 

Generalna eksplicitna forma ustvarjenih skulptur se  manifestira skozi figuraliko širšega pomena: od upodobitve realnega telesa, portreta, preko torza, do upodobitve latentne telesnosti, ki se že dotika področja njene eliminacije (ciklus  »Tree – illusion«).

 

V ciklusu »Kretnja opredeljuje«, se forma skulpture že nagiba k minimalistični enopotezni izraznosti. V ospredju je  sporočilnost  upodobljene forme (dela: »Hinavec«, »Berač«...).

 

Pri določenih skulpturah se materializirana forma navezuje na  konkretne vsebine z zgodovinskim ali literarnim ozadjem

(ciklus »Portret – podoba«,  dela:  »Aleksandrijka«, »Napoleon – Victory«, »Suzana«, »Emily«...).

 

V posameznih delih je zaznati sožitje več ciklusov,  ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo, nadgrajujejo, z namenom da pritegnejo gledalčevo pozornost, mu posredujejo  informacijo oz. določeno vsebino.  Gledalcu  je  na osnovi subjektivne percepcije dana možnost individualne interpretacije vsebine dela in s tem povezanega  intimnega doživljanja skulpture. 

 

 

Mirjam  MMS

 

 

1. Aleksandrijke so slovenske žene, ki so na prelomu prejšnjega stoletja v Egiptu služile kruh kot dojilje in

  varuške otrok iz egiptovske visoke družbe.